KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

Cele ZSP nr 8:

 1. Nadrzędnym celem Zespołu Szkół jest kształcenie i wychowanie młodzieży służące rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.
 2. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 3. Proces kształcenia w Zespole Szkół zapewnia absolwentowi przygotowanie ogólnokształcące, które umożliwi mu przystąpienie do egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie nauki w szkołach wyższych i policealnych, a także przygotowanie zawodowe i uzyskanie tytułu zawodowego, umożliwiające podjęcie dalszego kształcenia zawodowego lub podjęcie pracy.
 4. Zespół Szkół przygotowuje młodzież do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz działań przedsiębiorczych w zakresie zatrudnienia i samozatrudnienia, tak by absolwent umiał znaleźć się na konkurencyjnym rynku pracy, potrafił aktywnie poszukiwać zatrudnienia, mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego oraz samodzielnie występować w roli przedsiębiorcy.
 5. Proces kształcenia w Zespole Szkół zapewnia uczniom zdobywanie, rozwój i doskonalenie nabytych kompetencji niezbędnych do tego, aby w przyszłości mogli oni pełnić różne role społeczne i zawodowe.
 6. Zespół Szkół kształtuje środowisko wychowawcze uczniów oraz zapewnia im odpowiednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Zadania ZSP nr 8:

Do zadań Zespołu Szkół należy w szczególności kształcenie w zakresie:

 1. przedmiotów ogólnokształcących, zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla Liceum i Technikum zawartymi w odrębnych przepisach;
 2. przedmiotów zawodowych w poszczególnych zawodach, zgodnie z podstawą programową kształcenia zawodowego zawartą w odrębnych przepisach w oparciu o przedmiotowe i modułowe programy nauczania dla danego zawodu;
 3. kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w zawodach, w których kształci Technikum.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
odpowiada: Tomasz Migała
data: 31-01-2018
wytworzył: Tomasz Migała
data: 31-01-2018
data: 31-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 300